astrologija.net

Škorpion

 

23 Oktobar - 22 Novembar

Karakter

    Rođeni pod ovim znakom karakteriziraju se prirodom bogatom kontrastima, gdje postoji neprekidna borba između osjećanja i strasti. Škorpion, simbol izdržljivosti, pod utjecajem Marsa dobiva posebne osobine koncentracije i dubljeg sagledavanja stvari.
    Uzdržljivost je vidna osobina Škorpiona, tako da ponekad može izgledati misteriozno: ne dozvoljava nikada da njegove intimne i tajne stvari izađu na vidjelo i vješto zna da sakrije svoje slabe strane. Ono što mu koristi u mnogim situacijama je njegova akutna i duboka intuicija koja mu omogućuje da odvoji istinu od laži, dobro od zla, slabosti od grešaka. Pun volje i dinamike, često se nalazi u sukobu sa samim sobom i drugima. Neobično je osjetljiv na simpatije i antipatije, tako da sa istom lakoćom može biti ljubazan i pažljiv ili hladan i bezobziran. Nemojte njemu ili drugima činiti nepravdu u njegovom prisustvu: neće to lako zaboraviti.
    Nesposoban da umanji značaj nekog događaja, neće se odreći borbe, niti dozvoliti poraz. Pouzdajte se u njega: uporan je u svojim odlukama i sposoban da koncentrira svu energiju na cilj kojem teži. Škorpion je često hvaljen zbog svog oštroumnog duha, otvoren je za nove koncepcije i zbog svoje inteligencije i vatrenih zamisli postaje borben, hrabar i gospodar na svakom polju. Voli inteligentne diskusije i u njima može izraziti svu snagu svog duha. Ali, sa njim ne treba pretjerivati u polemikama: može čak postati razdražljiv i silovit.
    Kontradikcije se tu ne završavaju: njegova ogromna snaga eksplodira u trenutku reagiranja. Efikasniji je u obrani nego u napadu, jer u suštini, iako želi da to sakrije, on u stvari gaji duboko poštovanje prema drugima. Škorpion teško podnosi da mu proturječe ili upućuju savjete: on želi da stupi u borbu sam, svojim snagama. Nikada ga nećete vidjeti da žali ili pati za nečim; i kada pati - to radi šutke, a kada se u njemu javi neka teška unutrašnja borba, drugi to neće primijetiti. Što je borba teža, više ga uzbuđuje. Ne plaši ga nikakav napor ili žrtvovanje.
    Škorpionu se dopada da bude jak, da je uvijek u pravu i da pokaže svoju superiornost; čak i u najtežim životnim trenucima zna da održi svoju sigurnost i ostane hladnokrvan. Kada naiđu muke i prepreke zna da ih može prevazići i iz toga izvlači precizniji stimulans za reagiranje. U izvjesnim slučajevima kod njega se može javiti manija proganjanja: tada osjeća da ga konstantno napadaju i optužuju, pa će i svog najbližeg smatrati neprijateljem i postati zajedljiv. Zahvaljujući svojoj privlačnosti može vršiti veliki utjecaj na druge, mada bi morao da obuzda svoj strastven karakter, jer može sve svaliti na svoja pleća.

Posao

    Ako imate posao koji zahtjeva volju i uključuje veliki rizik, povjerite ga osobi rođenoj pod ovim znakom: oštroumnost, istrajnost i moć koncentracije podržavaju Škorpiona u svim teškim situacijama. Inteligentan je promatrač, zna da dovede u ravnotežu svoju veliku prevrtljivost sa čvrstom voljom i da ostane duboko odan obavezama. Osim što je sposoban da bude odličan organizator i poslovan čovjek, ističe se također u nauci, umjetnosti i filozofiji. Nalazi se u svom elementu kao kritičar, novinar, književnik ili kao advokat i kirurg. Među najboljima je i kao psiholog. Iako poznaje vrijednost novca, često prolazi kroz periode kada nepromišljeno troši. Ali, zna da stvori čvrstu financijsku poziciju uz pomoć nekog nasljedstva ili iznenadnog prihoda. Voli rizik i njegove investicije su skoro uvijek produktivne.

Prijateljstvo i ljubav

    Kao što to može da se uoči, Škorpion je uglavnom apsolutist: ta njegova karakterna osobina vidna je najviše u prijateljstvima. Osjećanja simpatije i antipatije rađaju mu se uvijek iz dubine duše, odmah pri prvom susretu: teško uspostavlja površne veze, njena osjećanja su duboka i prijateljstva prava. Nema predrasuda, ni društvenih, ni moralnih, čak često uspostavlja veze sa osobama sumnjivih karakternih crta.
    Rijetko pribjegava kompromisu i želi da ima isključivo pravo: pokušajte da stavite na probu njegovo prijateljstvo i možete biti sigurni da vas neće razočarati. Škorpion nikada ne zaboravlja ljubaznost i učinjenu uslugu, i bogato se revanšira. Istinski je odan prijateljima i pravo je zadovoljstvo biti u njegovom društvu: njegova životna snaga ogleda se često kod svih koji su mu bliski, tako da njihov život dobiva nov polet.
    Sigurno ste već shvatili kakve mogu biti Škorpionove reakcije u ljubavi: on strasno voli, ali njegova ljubav je nepostojana kao i njegovo biće i lako prelazi sa ljubomore na nježnost, sa strasti na hladna osjećanja, od romantike na strogost i to uvijek s novim nijansama. Njegova agresivna priroda se teško smiruje u ljubavi, iako gaji želju da živi u vedroj i osjećajnoj atmosferi.
    Ponekad, u traženju tog idealnog života, ne radi ništa drugo nego stvara komplikacije. Ali, nemojte stvoriti pogrešnu predstavu: ako pronađe odgovarajućeg partnera brinut će se o njemu i znat će da ga zaštiti, obrani i čak razmazi, a u zamjenu - tražit će vjernost i povjerenje. Bit će odličan životni drug i u dobru i u zlu, samo ga ne smijete uvrijediti, niti raniti njegovo dostojanstvo, jer vam to neće oprostiti.

Zdravlje

    Fizički je Škorpion veoma snažan i otporan, ali on to zloupotrebljava i izlaže se suviše intenzivnom ritmu života, zanemarujući početak svake bolesti. Škorpioni naginju ekstremima, pretjerivanjima i neurednom životu, pa ove osobe treba upozoriti da za njihovo zdravlje može da bude veoma štetno pretjerano pušenje, piće, dugi periodi bez sna i moraju se uzdržavati od bezuslovne upotrebe sedativa i razdražujućih sredstava.
    Prema astrološkoj tradiciji ovaj znak vlada spolnim organima, mokraćnim kanalima, donjim trbuhom i karličnim predjelom. Sekundarno, Škorpionove slabe točke su i moždana opna i grlo. U kasnijim godinama može da pati od artritisa i reumatizma. Ako uspije da savlada filozofiju kako da ne doživi stresove svakodnevnog života, uživat će u skoro savršenom zdravlju. Frustracije i neaktivnost mogu da naškode njegovom zdravlju i fantastičnoj vitalnosti. Većina Škorpiona su veoma dugo mladi duhom, bez težnje da ikada ostare, zbog toga zadržavaju svoj mladalački izgled dugo pošto zađu u zrele godine.

 

Steves free web site templates

 

© EURO, 2003. Sva prava pridržana.